község hivatalos weboldala

Új traktort szerez be Kardos önkormányzata

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Kardos Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be, és 9. 999. 993 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A támogatásból Kardos Község Önkormányzata egy erőgép beszerzését fogja megvalósítani. A beszerezni kívánt típus a Zetor Major 80, amely egy költséghatékony működésű megbízható eszköz.

Az önkormányzat összesen 69,442 km külterületi úttal rendelkezik, amelyek közül 0,83 km burkolt. Ezen felül a településen kerékpárút is található. Ezen útszakaszok karbantartására kívánja az önkormányzat beszerezni a traktort. Jelenleg az utak kezelését egy alvállalkozóval kötött szerződés alapján, illetve kézi erővel végzik. A beszerzés jelentős technológiai újítást eredményezne a településen, hiszen a kézi munkát nagyrészt ki lehetne váltani gépi munkával, a vállalkozó díj csökkenésével pedig költséget tudna megtakarítani a település

Az erőgéphez csatlakoztatható több munkanemre alkalmas munkagépekkel az önkormányzat rendelkezik. A gép kezelését az önkormányzat jelenleg is alkalmazásban álló gépkezelői engedéllyel rendelkező főállású munkavállalóval, valamint a közmunkaprogramban résztvevő gépkezelői engedéllyel rendelkező személyekkel fogja végeztetni.

Kedvezményezett neve: Kardos Község Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: 1825751364
A projekt teljes költsége összesen: 11 736 740 Ft
A projekt megvalósításának kezdetének dátuma: 2018.04.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2018. 06. 30.
A támogatás intenzitása: 90,00 %

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

szechenyi 2020A videki tersegekbe beruhazo europa