község hivatalos weboldala

Kedvezményezett: KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Közpark kialakítása Kardoson a falu központjában
Támogatás összege: 38 millió forint

PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalom:

Kardos Község Önkormányzatának célja, hogy az egykori vízmű terület a környező nagy park részévé váljon, közösségi pihenőpark legyen. Ezen cél a meglévő drótkerítés elbontásával és a feltáró úthálózat megtervezésével teremtődik meg. A területen az egészséges fák megőrzésén túl új egyedek telepítésére kerülne sor. A cserjeszint növényfajai esetében az ellenálló, települési környezetet elviselő növényfajok kiválasztása a cél, melyek virágdíszükkel vagy levélszínükkel intenzív színfoltot jelentenek, ugyanakkor nem mérgezőek, ill. díszes termést nem hoznak. Ezen felül virágágyak kialakítására, gyepesítésre is sor kerülne. A parkhasználatot támogatólag egy kerékpártároló kialakítása is tervezett, melynek közelében egy találkozó helyet paddal és díszkúttal alakítanánk ki. A teljes tervezési terület súlypontjában pedig egy lugas nyert elhelyezést, mely benne rögzített padokkal a pihenést szolgálja.

A terület egykor az Alföldvíz kezelésében volt, a használaton kívüli kút külső nem elbontható szerelvényeit apácaráccsal és kúszó növények telepítésével tervezzük eltakarni, illetve a területen raktárként használt- és jövőben is a zöldterület karbantartásához kapcsolódó - raktár külső festését és szintén apácaráccsal és kúszónövények telepítésével történő környezetbe illesztését irányoztuk elő. A gyalogos sétány- és térburkolatok a szükséges helyeken a legminimálisabb felülettel tervezettek, anyagukat tekintve kiselemes beton térkő burkolatok, nyomvonalvezetésében a felmerült közlekedési igényeket elégítik ki. Vízelvezetés: az építmények környezetében megoldott, a szomszédos ingatlanokra nincs átvezetve, helyben szikkad el a csapadékvíz. Az esélyegyenlőség szempontjait a tervezési területen figyelembe vették. A területen tervezett gyalogos sétányok egyenletes síkfelületűek, hosszirányú lejtésük max. 5%, keresztirányú lejtésük max. 1,5 %, a burkolat legkisebb szélessége 1,5 m, mely a mozgássérültek számára akadálymentes közlekedést tesz lehetővé. A gyalogos felületek csúszásmentes, egyenletes felületű kiselemes térkővel tervezettek, ahol a felületi egyenetlenségek nem lehetnek nagyobbak 5 mm-nél.

A rácsok és folyókák a legfeljebb 2x2 cm lyukbőséggel készülhetnek, a hosszanti perforációs a haladás irányára merőlegesen lehet elhelyezve. A vakok és gyengén látók tájékozódását a szegély mentén térelemek (növényzet, épület) eltérő megjelenése segíti. A lugas szabad belső szélessége és bejárata akadálymentes áthaladást biztosít. A terület a gyalogjárda irányából közvetlenül elérhető, illetve a hivatal felől egy korábbi beruházás során elkészült 2db akadálymentes parkoló a közforgalom számára nyitott, így ebből az irányából is közvetlenül kerekesszékkel és gyermekkocsival is akadálymentesen megközelíthető és használható a park. A tervezési területen padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, napelemes kandeláberek elhelyezése valósulna meg. A meglévő ejektoros kút cseréjét tervezzük, modern és ivókút céljára is alkalmas berendezés elhelyezésével.

A projekt kezdete: 2023.03.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00066