Meghívó - közmeghallgatás

Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 21.-én 16.00 órától

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, amelyen az állampolgárok, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és egyéb szervezetek képviselői közvetlenül a képviselő-testület előtt, ahhoz intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket, javaslataikat.

Az ülés helye: Községháza (Kardos, Gyomai út 24.)
Téma: 2019. évi költségvetés

Kardos, 2019. március 13.

Brlás János sk.
polgármester

Lomtalanítás 2019

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

KARDOS TELEPÜLÉSEN
2019. május 14-én és
2019. november 15-én
tart lomtalanítási napot.

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 6:00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, melyet cégünk díjmentesen szállít el.

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

- az építési törmelék,
- elektromos háztartási eszköz,
- gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer stb.),
- zöldhulladék.

Az el nem szállítható hulladékok a hulladékgyűjtő udvarokon adhatóak le.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
www.dareh.hu

Szelektív edények kiosztásának időpontja és helyszíne

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a szelektív hulladék gyűjtése 2015. január 1-jétől kötelező.

A környezet védelme és a lakosság magasabb szintű kiszolgálása érdekében, a természetes személyek számára 240 literes szelektív kukákat biztosítunk ingyenes használatra és a korábban használt szelektív hulladékot gyűjtő zsákokat ezek a szelektív hulladékgyűjtő edények váltják fel.

Bővebben ...